Energi

Energi har altid været en del af de ydelser SMJ tilbyder. De seneste år har efterspørgslen efter vedvarende energikilder været konstant stigende, og SMJ har været en del af flere projekter med omlægning til grønne energikilder. Det betyder, at vi har oparbejdet en stor viden om energi, og er den naturlige samarbejdspartner, når det kommer til energisystemer.

Selvom Færøerne har sat sig som mål at skære ned på udledningen af drivhusgasser, er behovet for energi stadigt stigende og dermed øges udfordringen med at nå målet også. Ny og billigere teknologi til produktion og eventuelt lagring betyder dog, at omstilling til grøn energi kan lykkes. SMJ rådgiver og vejleder i produktion, levering, planlægning og lagring af energi. Med denne energirådgivning bidrager SMJ til et mere bæredygtigt samfund.

SMJ tilbyder løsninger til energisystemer til både den enkelte virksomhed og institution, ligesom vi arbejder med helhedsløsninger til, hvordan forskellige områder kan omlægges til grøn energi. Vi tilbyder løsninger til f.eks. fjern- og nærvarmeanlæg, energigenanvendelse, havvarmeanlæg og andre varmepumpeanlæg.

SMJ arbejder målrettet på at øge vores viden om bæredygtighed således at det kan blive en naturlig del af vores konsultation i forbindelse med diverse projekter. SMJ tilbyder rådgivning og vejledning til virksomheder og institutioner som ønsker at skære ned på emissionerne fra deres daglige drift. Dette gøres ved at kortlægge aktiviteterne som derefter bruges som udgangspunkt for en nøjagtig handlingsplan for hvordan udledningen kan mindskes på en ansvarlig måde. Også i byggeindustrien øges efterspørgslen for bæredygtighed og CO2 regnskab. Vi arbejder med at øge vores viden indenfor dette område og således bidrage til at den Færøske byggeindustri bliver mere bæredygtig.

 • El-forsyninger og udvidelse af nettet
 • Fjernvarmesystemer 
 • Energisimulering i Termis
 • Energi strategi og planlægning
 • Fremstilling af energi  
 • Afkølingssystemer  
 • Overskudsenergi og udnyttelse
 • Energilagring
 • Varmepumper, jord-, hav- og luftvarmesystemer
 • Projektledelse, byggeledelse og projekteringsledelse  
 • Brandvejledning
 • Grøn energiomstilling
 • Elektrificering
 • Vindenergi
 • Sol- og bioenergi
 • Miljøpåvirknings vurderinger

Tankhus i Sund

SEV bygger tankgård og nyt tankhus i Sund. Formålet er at sikre miljøet mod olielækager. Bygherre: SEV Rådgivere: LBF Ráðgevandi verkfrøðingar, Árni Winther Arkitektar og SMJ Rådgivende ingeniører

SEV bygger tankgård og nyt tankhus i Sund. Formålet er at sikre miljøet mod olielækager.

Bygherre: SEV

Rådgivere: LBF Ráðgevandi verkfrøðingar, Árni Winther Arkitektar og SMJ Rådgivende ingeniører

Læs mere

Lakseopdrætsanlæg á Strond

Bakkafrost bygger et nyt lakseopdrætsanlæg á Strond. Det store anlæg er en del af planen om at øge størrelsen på lakseyngel, inden de bliver sat ud i havet. Det nye...

Bakkafrost bygger et nyt lakseopdrætsanlæg á Strond. Det store anlæg er en del af planen om at øge størrelsen på lakseyngel, inden de bliver sat ud i havet. Det nye anlæg har knapt 60 kar, der kan rumme ca. 30.000 m3 vand. SMJ har haft ansvaret for brandrådgivning, al installationsarbejdet, herunder projekteringsledelse af installationer, koordination og rådgivning i forbindelse med bygherre, projektering af el og rørsystemer, herunder kølesystem med havvand, fisketransport samt lydsimuleringer.

Bygherre: Bakkafrost Entreprenør: Articon Rådgivere: Ósbjørn Jacobsen Arkitekter, Spenn og SMJ Rådgivende ingeniører

Læs mere

Landshospitalet

Ombygningen af Landshospitalet startede i november 2006. Projektet, som omfattede at modernisere forhallen på hospitalet, blev færdig i februar 2006. Det nyeste projekt i forbindelse med Landshospitalet var en sterilcentral,...

Ombygningen af Landshospitalet startede i november 2006. Projektet, som omfattede at modernisere forhallen på hospitalet, blev færdig i februar 2006. Det nyeste projekt i forbindelse med Landshospitalet var en sterilcentral, skopi afdeling og kirurgisk ambulatorium. Dette projekt omfatter en ombygning af B2 og en ny etage på B3.

Læs mere