Aquakultur

RAS (Recirculating Aquaculture System) & miljø er et arbejdsområde hos SMJ i stadig udvikling. De seneste år har der været stor fremdrift og udvikling inden for lakseopdræt på Færøerne såvel som i udlandet, og store investeringer er foretaget i landbaserede anlæg (RAS) for at imødekomme efterspørgslen efter laks af høj kvalitet. Miljørådgivning er en væsentlig del af dette arbejdsområde, hvor det især er de miljømæssige krav fra Miljø- og Fødevarestyrelsen og ASC, der gør sig gældende i forbindelse med lakseopdræt, både på land og i havet. Endvidere er miljørådgivning relevant i forbindelse med eksempelvis spildevand, miljøvurderinger og VVM, som er vurderinger af de miljøpåvirkninger, som et projekt kan have.
I forbindelse med projektering er det således vigtigt at yde rådgivning af høj kvalitet med henblik på teknik, biologi og miljø, for at finde de bedste helhedsløsninger.


Her er et overblik over vores teams kompetencer:

  • Tekniske systemer i landbaserede anlæg (RAS) til lakseyngel
  • Nødstrømsanlæg og batterianlæg
  • El og rør projektering i RAS systemer
  • SRO
  • Vandkvalitet
  • Fiskevelfærd
  • Spildevandsplaner
  • VVM

De seneste år har vi ydet rådgivning inden for el, rør og tekniske systemer til flere landbaserede anlæg (RAS) samt beskæftiget os med flere store spildevandsplaner og rådgivet i forbindelse med myndighedsbehandling af store projekter.

Projekter

Lakseopdrætsanlæg á Strond

Nitrifikation og vandkvalitet

Lakseopdrætsanlæg á Viðareiði