FÖRKA


Bakkafrost har investeret i bæredygtighed og cirkulære løsninger, og har opført det første biogasanlæg på Færøerne.

Det nye biogasanlæg, FÖRKA, vil gøre lakseproducenten Bakkafrost i stand til at udnytte organisk affald fra deres egen lakseproduktion samt fra landbrugssektoren til at generere klimavenlig varme og energi.  

På Færøerne stammer halvdelen av elektriciteten fra fossile brændstoffer, og ligesom resten af verden er Færøerne også præget af et ønske om en grøn omstilling både inden for affaldshåndtering, energi- og fødevareproduktion. Det nye biogasanlæg bidrager til en grøn omstilling både indenfor landbrug og produktion af laks, el og varme. Det sker ved at omdanne affald til genanvendelig energi og recirkulere næringsstofferne tilbage til landbrugsjorden. Bakkafrost vandt Business Initiative-prisen i 2019 for projektet.

NIRAS var i samarbejde med SMJ Rådgivende Ingeniører rådgiver på projektet og bidrog blandt andet til udbudsmateriale, forhandlinger og ansøgninger til miljøgodkendelser.

Bygherre: Bakkafrost

Rådgivere: SMJ Rådgivende Ingeniører og NIRAS