Glasir


Ny skole til ungdoms- og gymnasiale uddannelser. Skolens størrelse er 19.500 m² og kan rumme 1500 elever.

SMJ’s opgaver
El-projektering og el-forsyning til skolen, bl.a lysberegninger og maskin- og brandtekniske installationer. Derudover har SMJ haft ansvaret for projektopfølgning og fagtilsyn.