Hovedsæde hos Føroya Tele


Hovedsæde hos Føroya Tele blev overdraget til bygherren i 2003. Bygningen blev, som den første nogensinde på Færøerne, planlagt i fællesskab. Bygningen er godt forsynet med teknologi. SMJ har haft ansvar for HVS, ventilation, sprinklersystem, rumslukningsanlæg, hovedkølesystem, telecentralerne, tilslutning til fjernvarme systemet, nødstrømsanlæg og CTS anlæg. Bygningen har naturlig ventilation.