Historien


SMJ rådgivende ingeniører blev grundlagt i august 1969 af Sofus M. Jakobsen, og kaldt SMJ efter hans initialer. 

SMJ er delt op i fem overordnede arbejdsområder:

  • Energi & Miljø
  • El & SRO 
  • Aquakultur
  • Brand & Sikkerhed
  • Projektledelse

Energi & Miljø er den første ydelse, der blev startet af Sofus M. Jakobsen. Fra år 1969 og fremover blev der primært arbejdet med rørsystemer og miljøinitiativer, især VVS og ventilation. De seneste mange år har arbejdsopgaverne omfattet fjernvarmesystem og andre rørsystemer udover VVS og ventilation. 

El & SRO blev en ydelse i 2013, da KJ Elråd blev en del af virksomheden. El & styring er integreret i de fleste projekter, og vi har derfor mange års erfaringer med installationer af energi til kraftværk, produktionsfabrikker, avlscenter til lakseyngel, hospitaler, medicinproduktion, laboratorier, skolebygninger, plejehjem osv.  

Aquakultur er en ydelse under stadig udvikling, med store fremskridt indenfor opdræt på land på Færøerne såvel som i udlandet, hvor der foretages store investeringer for at imødekomme den globale efterspørgsel efter kvalitetslaks. 

Brand & Sikkerhed blev også en ydelse i 2013, da RM-gruppen (RMG) blev en del af SMJ. Samtidig blev to af medarbejderne i SMJ uddannet master i brandsikring. Desuden har mange af medarbejderne erfaringer med tekniske installationer og har gennemført kurser i brandsikring.

Projektledelse er en del af alle projekterne.

Ledelsen i byggeprojekter er forskellig i forhold til kundernes forudsætninger, hvor nogle har erfaringer med at gennemføre byggeprojekter og har kendskab til de normale anvendte bestemmelser: ABR89, ABF06, digital projektering osv., mens andre kunder kun foretager enkelte byggeprojekter. Vi lægger vægt på at forstå og imødekomme kundens ønsker samt sikre, at de nødvendige og rigtige beslutninger bliver taget. På den måde kan vi gøre byggeherrens arbejde lettere og medvirke til en gennemførelse af projektet.

SMJ går forrest med de nyeste projekteringsværktøjer, herunder BIM (building information modeling) løsninger hvor projekterne bliver gennemført virtuelt inden selve byggeprocessen går i gang. Hermed får kunden, byggeherren, arbejdstageren og rådgiverne mulighed for at tage de rigtige beslutninger så tidligt i processen som muligt og nedsætte risikoen for unødvendige omkostninger.  

IKT, BIM, VDC, 4D, 5D m.m. er forkortelser der indgår i den digitale del av byggebranchen. For at mestre udviklingen i den digitale byggebranche er det nødvendigt at vurdere hvilket system skal bruges i forhold til kundernes formål. Vi har medarbejdere med disse kompetencer, der dagligt arbejder med de forskellige systemer og sørger for at projekterne bliver bygget op på baggrund af et opdateret grundlag i forhold til den hurtige digitale udvikling. 

Organisationsstruktur

  • Árni Jakobsen er direktør
  • Pætur Jakobsen er direktør
  • Petur Martin Glerfoss er afdelingsleder
  • Johan J. Joensen er afdelingsleder
  • Rógvi Jakobsen er økonomidirektør

Sammen kan vi henvise til en lang række gennemførte projekter fordelt over de forskellige afdelinger. 

I SMJ vil vi gå forrest. I vores faglige miljø er kunden, opgaven og samarbejdet i fokus. Vi påtager os gerne initiativet og ansvaret for at gøre kundens afgørelser lettere.