Historien

Virksomheden “S. M. Jakobsen Rådgivende ingeniør” så dagens lys i august 1969. Sofus Martin Jakobsen rejste fra barndomshjemmet i Klaksvík til Polyteknisk læreanstalt på Nørrebro i København for at uddanne sig som ingeniør. Efter at have fuldført sin uddannelse, arbejdede han hos hos virksomheden, Birch & Krogboe, og derefter hos Johannes Jørgensen.

Sofus Martin Jakobsen

Sofus Martin Jakobsen

Efter at have oparbejdet sig erfaringer indenfor faget flyttede Sofus hjem igen til Færøerne sammen med hustruen, Agnas Jakobsen, og sønnerne. Da han havde etableret sig med familien i hjemlandet stiftede han virksomheden: S. M. Jakobsen Rådgivende ingeniør. Formålet med virksomheden er uforandret med det, som Sofus først havde tænkt sig, idet han drog hjem igen for at starte en virksomhed, der kunne tilbyde rådgivende ekspertise, der er tilpasset færøske omgivelser. Han var samtidig mellem de første på Færøerne, der gik forrest med rådgivende virksomhed.

Til at begynde med var det i særdeleshed rørsystemer, vandforsyninger og miljøinitiativer, som var på dagsordenen. Rådgivningen de første par år vedrørte hovedsageligt arbejdsområderne VVS og Ventilation, men i tråd med, at projekterne blev stadig flere, og behovet for rådgivning omfavnede adskillige andre områder, så var flere andre arbejdsområder tilføjet.

Den første opgave hos S. M. Jakobsen var idrætshallen á Hálsi i Tórshavn. Foruden idrætshallen, så havde Sofus mange opgaver op igennem 70’erne. Blandt de mange projekter kan nævnes skolen på Sandoy, Tjaldursapotek og radiohuset i Thorshavn. En af de helt store opgaver hos Sofus var at levere rådgivning til det nye vandforsyningsværk i Villingadal, der skulle påbegyndes i 1984.

I 1982 blev aktieselskabet: A/S S. M. Jakobsen Rådgivende ingeniører etableret, og blev dette navn brugt de næste 32 år. Virksomheden er et familieforetagende, og i 1987 blev
Árni Jakobsen, søn af Sofus Jakobsen, ansat i virksomheden.

Voksende aktivitet på Færøerne disse år førte med sig, at da der var flest folk på kontoret i 1989, så var de 13 folk, både ingeniører og tekniske hjælpere. Finanskrisen først i 90’erne førte ligeledes med sig, at virksomhedens aktivitet blev formindsket drastisk, og da var der blot få folk tilbage der arbejdede på kontoret. Efter de vanskelige år med finanskrise, så fik virksomheden atter igen meget at lave. Bjarni Jakobsen, søn af Sofus Jakobsen, begyndte i 90-erne og arbejdede i en årrække i familieforetagendet. Virksomheden fik flere opgaver, og herimellem kan nævnes udbygningen af sygehuset i Tórshavn, ombygningen af forsikringsselskabet og opførelsen af det nye hovedsæde hos det færøske fjernsyn, Sjónvarp Føroya. Foruden disse projekter, så begyndte SMJ i 2002-2004 at projektere det nye hovedsæde hos telefonselskabet Føroya Tele, og var Árni Jakobsen projekteringsleder for projektet. I 2003 overtog Árni Jakobsen jobbet som direktør for virksomheden efter Sofus Jakobsen. Senere samme år døde Sofus Jakobsen lige før jul.

Virksomheden udviklede sig gradvist, og i 2007 flyttede virksomheden ind i større lokaler ved J.H. Schrøtersgøta. I 2013 købte SMJ virksomheden KJ-Elråd. Dette medførte, at foruden at tilbyde rådgivning indenfor arbejdsområderne VVS og Ventilation, så blev SMJ nu også konkurrencedygtig indenfor området El-rådgivning. Samme år blev også brandrådgivning implementeret som tilbudt ekspertise, hvoraf medarbejderne hos SMJ nu kunne videreuddanne sig, foruden at RM-gruppen samme år blev del af SMJ.

SMJ har altid haft som målsætning at tilbyde kunderne en kvalitetssikret ydelse, samtidig med, at vi anstrenger os med at lægge til den allerede opnåede ekspertise med ny viden. Virksomheden har gradvist udvidet sin horisont indenfor rådgivning, så vi hele tiden kan tilbyde rådgivning indenfor endnu flere områder.

Sofus Jakobsen og sønnen Árni Jakobsen

Sofus Martin & Árni Jakobsen

De seneste par år har SMJ lagt meget for at udvikle sin viden indenfor for rådgivning til fiskeopdrætteri-industrien. I denne sammenhæng, så har den mangfoldige ekspertise blandt medarbejderne hos SMJ været med til at give virksomheden mulighed for at yde en rådgivning, der er sammensat at samspillet mellem biologisk- og teknologisk ekspertise.

I 2014 blev Pætur Jakobsen, søn af Árni, ansat i virksomheden, og han har stået i spidsen for, at SMJ har store erfaringer med at rådgive denne industri. SMJ har deltaget i mange store projekter i løbet de seneste par år sammen med virksomheder indenfor fiskeopdrætteri, herimellem opgaver for smoltanlæggene hos Bakkafrost ved Strond, Norðtoftir og Viðareiði, foruden udbygningen af den store produktionsfabrik i Runavík. Omkring denne periode blev navnet A/S Sofus M. Jakobsen Rådgivende ingeniører skiftet til SMJ Rådgivende ingeniører.

I 2018 blev Johan J. Joensen del af SMJ, og har han haft en central rolle i opbyggelsen af et solidt samarbejde mellem SMJ og diverse samarbejdspartnere i fiskeopdrætteri-industrien.

Som tillæg til de store projekter indenfor fiskeopdrætteri, så har SMJ spillet en aktiv rolle igennem de seneste par år, og har opgaverne været mangfoldige. Blandt de utallige projekter bør nævnes det nye sygehus i Tórshavn, fjernvarmen i hovedstaden, udbygningerne hos el-forsyningsselskabet SEV, og så de mange offentlige skoler der er blevet opført, gymnasiet Glasir, foruden skolerne i Klaksvík, Tórshavn og Fuglafjørður. SMJ har haft en betydelig rolle i alle de ovennævnte projekter.

SMJ går forrest med de nyeste projekteringsværktøjer, herunder BIM (Building Information Modelling) løsninger hvor projekterne bliver gennemført virtuelt inden selve byggeprocessen går i gang. Hermed får kunden, byggeherren, arbejdstageren og rådgiverne mulighed for at tage de rigtige beslutninger så tidligt i processen som muligt og nedsætte risikoen for unødvendige omkostninger.  

IKT, BIM, VDC, 4D, 5D m.m. er forkortelser der indgår i den digitale del av byggebranchen. For at mestre udviklingen i den digitale byggebranche er det nødvendigt at vurdere, hvilket system skal bruges i forhold til kundernes formål. Vi har medarbejdere med disse kompetencer, der dagligt arbejder med de forskellige systemer og sørger for at projekterne bliver bygget op på baggrund af et opdateret grundlag i forhold til den hurtige digitale udvikling.

På grund af de mange opgaver, som SMJ har ydet rådgivning til på Færøerne, så har dette medført udenlandsk interesse. Foruden, at SMJ i dag yder rådgivning indenfor sine respektive arbejdsområder på Færøerne, så har virksomheden også arbejdet med projekter i nabolandene Norge, Danmark, Island og Grønland. Virksomheden har to afdelinger på Færøerne, en i Tórshavn og en i Klaksvík, foruden en i København.

Efter at have været daglig leder i en lang årrække, og samtidig for at tage det næste trin i generationsskiftet, blev det besluttet i 2022, at Pætur Jakobsen og Johan J. Joensen blev nye daglige ledere af SMJ, alt imens Árni Jakobsen blev ny bestyrelsesformand.