Saltsiloen i Drelnesi


Den gamle og specielle industribygning i Drelnesi bliver ombygget til et moderne musik- og kunsthus. A. P. Møller Mærsk fonden, Løgtingið og den danske rigskasse har finansieret projektet.

Rådgivere: Albert Isfeld og Gudmund Hansen Arkitektar, Preben Hansen, Martin E. Leo og KJ Elråd