Seqi Projekt i Grønland


I juni 2005 begyndte Seqi Olivine projektet i Fiskefjorden i Grønland, hvor en mineby blev bygget i forbindelse med udvinding af olivin til stålproduktion.

Dette projekt blev udført i samarbejde med MT Højgaard og Minelco.

Minebyen er til omkring 50 medarbejdere, og består af lejligheder, forsøgslaboratorium, værksted, veje og kaj, og derudover kraftværk, telekommunikation, vandforsyning, kloaksystem, olielager, heliport, forbrændingsanlæg, o.a.

Byggeriet udføres i partnering.