Stortræning COSL Pioneer


I forbindelse med, at Statoil prøveborede i Brugdan II ved Færøerne i 2012, blev en stortræning planlagt, hvor beredskabsplanen blev afprøvet i praksis. De deltagende parter i den daglige beredskab var repræsenteret i træningen. SMJ, RM Group og ResQ planlagde træningen, var observatører og samlede kommentarer sammen fra træningen i en redegørelse til arrangøren.

Tilrettelægger: Statoil Faroes

Deltagere: Beredskabet i forbindelse med olieeftersøgning på Færøerne

Arrangør: SMJ Rådgivende ingeniører